COF avvikler stiftelsen i Norge

Suksess

COF – Chains of Friendship har vært en aktiv bistandsorganisasjon siden starten i 2008. Vi har hatt suksess i vårt arbeid og frem til nå oppnådd følgende:

  • Over 1000 familier har blitt hjulpet på en varig vei ut av fattigdom
  • Mikrolånkapitalen gjenbrukes kontinuerlig
  • Fokuset har vært kvinner og dermed hele familier
  • COF’s faste kunnskapsforum sprer kontinuerlig økt kunnskapsnivå. En styrke til å utvikle i sine lokalsamfunn videre
  • Mikrolån har blitt gitt til registrerte og godkjente COF-grupper, som står solidarisk ansvarlig for gruppens låneforpliktelse og suksessoppnåelse

Alt har en ende

Å være involvert i bistandsarbeid er givende og arbeidskrevende. Det gjelder også arbeidet i COF. Spesielt for daglig leder Sidsel Lundebø har det vært en arbeidskrevende innsats.

Styret har i samråd med Sidsel/daglig leder besluttet å avvikle stiftelsen.

Styret vil i tiden fremover arbeide for å sikre at verdier i Kamerun blir ivaretatt og videreutviklet av den lokale COF organisasjonen der. Både Fransic og Magdalena er dedikerte og flinke,  og vi i styret føler oss trygge på at verdier som er skapt i Kamerun vil bli godt ivaretatt og forhåpentligvis videreutviklet.

Det er nå urolige tider i Kamerun og det vil ikke være rette tidspunktet å fokusere på vekst og videreutvikling av organisasjonen.

Fremover vil vi i styret fokusere på å avvikle stiftelsen på en god og forskriftsmessig måte i samråd med revisor. Eventuelle midler vil – som gjengitt i vedtekter for stiftelsen, bli overført til en annen stiftelse med lignende bistandsfokus.

Takk til alle dere som har støttet arbeidet vårt, både som månedlige givere, sponsorer og støttespillere til Bergen GIR. Dere har vært med å gjøre hverdagen enklere for et betydelig antall mennesker i Kamerun.  En spesiell takk til Sidsel som har vært igangsetter og den viktigste pådriver i over 10 år.

Hilsen 

Styret i Chains of Friendship

Ved Styreleder 

Kjersti Haukeland Eiken