Besøk i Kamerun

Under vårt nylige besøk i Kamerun,  var det med glede vi kunne oppleve den spredning og anerkjennelse som COF-programmet har gitt et helt lokalsamfunn. Hittil nådd 800 familier i 26 landsbyer.


Troen på fremtiden

Fra vår spede start i 2008, der de få som var med var engstelig for å betjene lån. Til dagens situasjon der rykte om andres inntektssuksess har skapt nærmest kø av nye deltakere som vil bli med på samme mulighet til å komme ut av fattigdom. Med tilgang til COF-mikrolån som investeringskapital, kan stadig flere familier utvide sitt inntektsgrunnlag og arbeide seg ut av avhengighet til bistand. Det er en optimistisk glede i hele lokalsamfunnet! Vi har besøkt alle COF-gruppene. På de mest bortgjemte avkroker, langs de utroligste landskaper og «veier».

 

Utvidelse av området

I det definerte prosjektdistriktet for Meta-folket over 32 landsbyområder, sprer vi vår virksomhet stadig lenger utover fra kommunesenteret der vårt COF-kontor og hovedmarkedet ligger. Regntiden hadde fortsatt et etterslep under vårt besøk i november. Alle forventet besøk til sin landsby, ofte spredt med lange avstander imellom. Skapte ulike utfordringer på veier som vekslet mellom såpeglatt sørpe og «rystende» steinurer avhengig av regn eller tørke. Utrolig interessant å se stadig nye dalfører og fantastiske fjellområder. En naturidyll å se på, men et blodslit å leve i!  De som bodde lengst unna nærmest tryglet oss om å hjelpe de med bedre vei, slik at de kan få bedre handelsutveksling med de øvrige lokalområder. Veiprosjekt er noe COF dessverre ikke vil ha kapasitet til.

 

Infrastruktur til støtte eller barriere

Ny internasjonal rapport viser at de U-land som satser mest på å bygge ut infrastruktur – og spesielt veier,  er de som har best fremgang i sitt utviklingsprogram. Det siste året er veien mellom nærmeste by til kommunesenteret i vårt prosjektdistrikt blitt utbedret. Har økt handelstrafikken betraktelig. Men veiene lenger ut i distriktet der folk flest bor, er såpass dårlig at det har begrenset fremkommelighet til nesten bare tunge hjullastere eller motorsykler. Noe som begrenser handelstrafikken for mange av COF-gruppene, og større slit for å få frem varer til markedene.

Siden COF-deltakerne utgjør en stadig større del av lokalbefolkningen, motiverer vi dem til å utgjøre en samlet pressgruppe overfor de lokale myndigheter. Under vårt besøk møtte vi distriktets ordfører. Der vi la frem befolkningens behov, og raskere utviklingsmulighet for hele lokalsamfunnet hvis myndighetene kunne bidra med bedre veier. Det er dannet en ny næringsutviklings-gruppe i COF, som vi skal fortelle mer om etterhvert. De vil også være talerør i samarbeid med myndighetene.

 

Sammen står de sterkere