COF ansatte på Norgesbesøk

To av de COF ansatte i Kamerun har vært på 6 ukers intensiv læringstur i Norge. For å få idèer til flere næringslivsvirksomheter og abeidsmetoder som kan skape vekst på hjemmebane.


Næringslivsideer

Et stort antall bedrifter ble besøkt. Virksomheter som kan være overførbart til deres hjemlige forhold. Lokale bakeri kan bygges og driftes nesten uten økonomisk investeringsbehov. I tillegg kan de få bakervarer med mer næringsinnhold, ved investering i mer varierende råvarer. Besøk på Bakstehuset på Ask ble ivrig diskutert og undersøkt. Vil bli presentert for ivrige COF deltakere lokalt.

 

På Hillesøy ullvarefabrikk fikk de ideer til at saueskinn og ull kan brukes som inntektskilde, istedet for at det hittil har vært kastet av deres lokale sauebønder. Deltakelse i sauesanking og klipping var også en spennende opplevelse for gjestene.

 

Strømsnes fiskeoppdrettsanlegg hadde også mye nyttig læring å se.  Både til klekking av yngel, foringsmetoder og forretningsutvikling. En vekstnæring de kan få stor nytte av som ny inntektsutvikling for mange flere i Mbengwi området. Besøk på Biomega’s anlegg for utnyttelse av fiskeavfall imponerte stort. Ikke bare for produksjon av dyrefòr, men forskning på høykonsentrat for menneskeføde. Ikke like relevant for deres lokale næringsutvikling, men spennende mulighet der ernæringsverdier er mangelvare.

 

Med ivrige notater og mange bilder vil disse idèene bli presentert i COF’s månedlige kunnskapsforum i Kamerun.  Idèer vi håper vil gi inspirasjon til utvidet næringsvirksomhet i deres lokalmiljø. Flere forretningsideer og gjestenes opplevelser i Norge vil bli presentert på COF’ nettsider og Facebook.

 

Fra idèer – til inntektsviksomhet og vekst