Uro i Kamerun begrenser besøk

Økende konflikt i Kamerun, og regntid som snart er i anmarsj ser ut til å begrense mulighet for vårt årlige besøk. Nå trenger folket enda mer av vår støtte!

Konflikten

Siden uavhengigheten fra kolonitiden i 1960 har Kamerun vært delt i en engelsk og en fransk sektor. Den engelske sektor (Sør-vest og Nord-vest) med regionshovedstaden Bamenda, har vært dominert og diskriminert av de franske statsmyndigheter. En opposisjon med hovedsete i Bamenda har gjort ulike forsøk på bedre rettighetene også i den engelske sektor, med vekt på demokratiske og fredelige midler.

 

Hele skolesystemet i den engelske sektor har gått til kollektiv streik siden november, i protest mot at staten ansetter fransktalende lærere i den engelske sektor. Som både diskriminerer de engelske lærerne, og vanskeliggjør lærenivået for studentene.  Ved en fredelig demonstrasjon i desember, satt militæret inn store styrker i Bamenda som resulterte i at 2 ble drept og portforbud i flere døgn. Da opposisjonen i januar oppfordret til «gost town»-aksjon flere dager i uken i tiden fremover, der alt næringsliv og transportvirksomhet stopper opp og folk blir bedt om å holde seg innendørs,  satt militæret inn enda større styrker. Også ut i landsbyområdene der vi har vårt prosjektdistrikt. Det foregår mye arrestasjoner, og det er stor frykt og uro i befolkningen. Myndighetene har stengt befolkningens tilgang til Internett.

 

Farenivå

En internasjonal status over sikkerhetsrisiko i verden, har Kamerun nå farenivå 4 (der 5 er høyest risiko). Den britiske utenrikstjenesten rangerer også farenivået i Kamerun for høyt nå. Både fra Boko Haram raid fra Nigeria, og pga det interne spenningsnivået mellom fransk og engelsk sektor i Kamerun,

 

Våre reiseplaner

Vi har praktisert å reise på besøk til prosjektområdet en gang hvert år. En måned i tørketiden som er mellom november til mars. Ifjor besøkte 2 COF-ansatte fra Kamerun Norge istedet. I år hadde også flere i COF’ styre planlagt å delta på reisen.  Både billetter og visum var bestilt da konfikten tilspisset seg.

Vårt prosjektområde er midt i konfliktområdet,  en hel dagsreise fra flyplass.

I samråd med COF ansatte og offentlige kilder, er vi frarådet å reise slik situasjon er nå.  Så billetter er kansellert. Om situasjonen skulle roe seg betraktelig, og stabilisere seg over tid,  vil vi komme over i regntiden som vil gi andre praktiske utfordringer. Det er derfor mest sannsynlig at besøk til Kamerun må utsettes til neste vintersesong (tørketid).

Vi vil imidlertid følge opp prosjektene i Kamerun etter beste evne, og håpe på fredelige forhold for befolkningen.