Direkte eller indirekte bistand

Norsk bistand svikter de fattigste, sier seniorforsker Inge Tvedten ved CMI i en artikkel i Dagbladet.no i 2009.  Hva preger den norske bistanden, og hvilken del av bistanden er Chains of Friendship en del av?

Internasjonal utvikling

Den samme artikkel påpeker den enkle logikken at » De fattige er fattig først og fremst fordi de ikke har arbeid og inntekt. Og fordi de ikke har penger, får de heller ikke dekket andre grunnleggende behov som mat, rent vann, skolegang, bolig og klær».  Det er slik også de fattige opplever sin egen situasjon,  og det er arbeid og inntekt de fleste ønsker å prioritere.  De fattigste lever for det meste på landsbygden eller i slumstrøk i byene.  En slum som er konsekvensene av at folk  trekker inn fra landsbygden i håp om det skal finnes jobber i byene.  Noe de færreste lykkes med og blir i stedet låst i en enda verre situasjon.  En rekke internasjonale og uavhengige rapporter fremhever stadig oftere at man må gi befolkningen på landsbygden, og spesielt kvinner,  virkemidler til å øke landets matproduksjon for å fø en stadig voksende befolkning.  Og ved å støtte kvinnene som kjernen i matproduksjonen, vil de også kunne skape en langsiktig effekt for deres familier,  deres lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

 

Norsk bistand

Fattigdomsreduksjon er det overordnede mål for norsk bistand, i tråd med de globale Tusenårsmål.  Samtidig erkjenner  bistandsmyndighetene at de vet for lite om bistanden virkelig kommer de fattige tilgode.  Til det har de internasjonale  samarbeidskonstellasjonene blitt for kompliserte  og det er vanskelig å måle effekten for de fattigste. Det skal satses mer på å bekjempe årsakene til fattigdom, og ikke bare konsekvensene av dem, uttaler Eirik Solheim som har lansert de 3 K’er «Klima, Konflikt og Kapital» som den viktigste veien videre.  Er nok en nødvendighet å løfte de omkringliggende forutsetninger opp på et globalt samarbeidsnivå og trekke i alle de politiske tråder.  Noe som etter langsiktig innsats kan bedre de fattige lands rettigheter i et globalt handelssamfunn.  Men som foregår langt over hodet på de mangfoldige millioner av fattige som skal klare hverdagen her og nå.

 

Chains of Friendships bistand

Som en liten aktør kan vår innsats virke som en dråpe i havet.  Men for menneskene som får nytte av vårt samarbeid,  er det en reell fattigdomsreduksjon direkte her og nå.  Ved hjelp av mikrolån kan de selv starte sin inntektsutvikling,  og etterhvert som de videreutvikler denne ved hjelp av gjentagende lån kan det bli en forutsigbar inntekt.  Som kan gjøre de istand til å betale for barnas skolegang, dyrke tilstrekkelig mat,  benytte seg av tilgjengelig helsetilbud og utbedre  sine øvrige levekår.  Gjennom den kunnskapsdeling og samarbeidsutvikling som lånegruppene etablerer, vil kvinnene også styrke sin påvirkning i lokalsamfunnet.   En utvikling som kommer hele lokalsamfunnet til nytte i stadig større omfang.  For dem er dette deres praktiske virkelighet,  og for dem betyr det alt.    Som for de 2 brødrene i landsbyen Bessie,  der begge deres foreldre er med i lånegruppe 2 og bidrar til en tryggere oppvekst for sine barn.      

 

Under menyen Våre metoder/Resultat presenteres status og utvikling for de familier som nylig har startet sine lån og deres utvikling for å redusere fattigdomskonskvensene.  Som viser at det er nettopp skolegang, helse og mat som ha lavest score på hva de klarer å dekke pr.idag.  Uten lånemulighet og før lånet gir dem en inntektsstart vil denne status stå på stedet hvil, med de følger at mange unge må avslutte skolegang, unødvendig mange dør fordi de ikke kan betale for medisinsk behandling selv om den er tilgjengelig,  og de fleste er feilernært som følge av for ensidig kost med mer magefyll for å stille sulten enn et allsidig kosthold som kan forebygge sykdommer.  Jo flere som bidrar med midler til vårt arbeid,  jo flere familier kan få mulighet til å bedre sine egne levekår.  Ikke bare som et håp for kommende generasjoner,  men også for de som skal skaffe mat og andre basisbehov for sin familie  idag.    

 

Chains of Friendship bidrar med direkte bistand,  direkte til de menneskene som har bruk for det nå,  og med de virkemidler de selv ber om.