Direkte samarbeid – og sikkerhet

Lokalsamfunn imellom. Direkte samarbeid med lokal-befolkningen der hjelpen skal brukes,  Unngår korrupsjons-risiko via landets offentlige kanaler og ukontrollerbare mellomledd.

 

COF Kontoret

Samarbeidsparter finans

COF har inngått samarbeidsavtale med lokal sparebank Credit Union, tilhørende landsdekkende konsern CAMCCUL. Et konsern som i landets årlige finansrapport har fått anerkjennelse for et av de mest solide og korrupsjonssikre finansinstitusjon i landet. Lokalbanken forvalter COF’s konti og pengeflyt, med månedlige kontoutskrifter og rapporter til COF-Norge. Overføring av penger skjer fra COF-konto i Sparebank1 SR-bank direkte til COFs lokalkonti i Kamerun.

 

Samarbeidsparter lokalt

COF hadde fra starten i 2008 samarbeidsavtale med representanter for COF lokalt i Kamerun.  I starten med et par ansatte direkte,  og senere med COF Association som ble formelt registrert som egen organisasjon i Kamerun fra 2013. Et ledd i å kunne overta selvstendig drift på egenhånd på sikt. COFs lokalansatte koordinerer oppstart av nye lånegrupper,  opplæring og tett oppfølging av dem, og administrativ rapportering til COF-Norge. Leder av COF Association og lokalbanken samarbeider om å sikre forsvarlige låneavtaler, for å oppnå suksess for låntakerne av COF Mikrolån.

I Norge består COF av et Styre og daglig leder, et frivillig arbeid. Har bygget administrasjons- og prosjektkonsept som COF lokalt gradvis skal lære å administrere som selvstendig drift på sikt. Har fortløpende dialog og oppfølging direkte med COF i Kamerun.

 

Samarbeidsparter kontroll og sikkerhet

Månedlige rapporter avstemmes via krysskontroll mellom lokalbanken, lokal COF-administrasjon,  lånegruppenes egen verifiseringssignatur og COF-Norge. En internkontroll som av COFs norske revisor (PWC) er sikker og dokumentert nok til å kunne bli godkjent ihht norske revisjonskrav. Lokalbanken er underlagt konsernrevisjon lokalt.

 

COF er registrert i og rapporterer til Innsamlingskontrollen.  Norges kvalitetssikringsorgan for bistandsorganisasjon, med slagordet «Trygghet for ditt bidrag». Innsamlingskontrollen har enda strengere lovregler enn Regnskapsloven.

Siden COFs oppstart i 2008 og frem til idag har COF ikke hatt en krone i tap eller mislighold – se RESULTAT.