Erfaringer etter 1.lån

Besøk i prosjektdistriktet november 2009,  viste en svært positiv utvikling hos låntakerne. Deres erfaringer siste året har gitt dem langt mer trygghet til at mikrolån ville gi dem en vei ut af fattigdommen, og hvordan de skal klare det.

Mer trygghet til lån

Besøk i alle lånegruppene viste et langt mer positivt pågangsmot enn tilsvarende besøk i begynnelsen av året, da de bare var halvveis i sitt første lån.  Da var de fleste svært bekymret for om de ville klare lånebetingelsene underveis,  før de kunne høste gevinsten av sine investeringer.  Mens denne gangen var de ikke i tvil om effekten. Gruppene hadde også innarbeidet gode rutiner for tilbakebetaling og administrasjon av gruppens samlede låneoppfølging,  som møtet i gruppe 10 på bildet viser.

 

De fleste har startet sitt 2.lån

90% av alle som startet sine første lån sommeren 2008 har nå betalt disse tilbake og gått videre med lån nr. 2.  De øvrige følger etter innen utløpet av 2009. Et fåtall har trukket seg ut etter første lån, men er blitt erstattet av flere som vil delta i de etablerte lånegrupper.  Lån nr.2 er finansiert av tilbakebetalte lån fra første runde, og dermed gjenbruk av tidligere donerte utlånsmidler.  Det har vært de samme utlånsmidler vi overførte sommeren 2008 som har vært i omløp hittil.  Men i oktober 2009 overførte vi nye midler som nå har gjort det mulig å utvide lånebeløpene i de eksisterende lånegruppene for de som ønsket det ved lån nr. 2.  I tillegg til å utvide med flere nye lånegrupper,  som gruppe 15 fra landsbyen Njindom på bildet under.

 

Konsolidering før utvidelse

Gjennom 2009 har vi holdt igjen tilgjengelige midler vi hadde innsamlet i Norge, fordi vi ville konsolidere oppstarten og reforhandle vår avtale med den lokale samarbeidsbanken når vi hadde høstet mer erfaring. Samt revidere noen av kontrollrutinene for å bedre sikkerheten ytterligere.  Ikke som et resultat av avvik,  men som et ledd i vår kapasitets- og kunnskapsoverføring av de administrative funksjoner lokalt.  Dette ble avstemt i møter med banken og vår lokalt ansatte under vårt besøk,  og implementert umiddelbart.  Tilgjengelige midler vi fortsatt hadde på konto i Norge ble deretter overført til vår lokale konto i prosjektdistriktet,  for utvidelse av ytterligere flere mikrofinans lånegrupper.  Flere er allerede klar og godkjent for å starte opp på nyåret.

 

Effekten låntakerne ser mulighetene av,  har gitt en positiv smitteeffekt i lokalsamfunnet.  De som har høstet erfaring,  våger å investere mer i neste lån.  Og stadig flere vil danne nye lånegrupper og bli med på mulighetene.  Under «Prosjektnytt» vil vi følge flere av låntakerne i deres vei ut av fattigdom,  til mer verdige levekår.

 

Skepsis til lån er snudd til tiltro til mulighetene som mikrolån kan gi dem på sikt.  De har selv sett at det nytter!