Får dere offentlig støtte?

Foreløpig er alle våre bidrag gitt av private sponsorer, bedrifter eller organisasjoner.

COF har både søkt støtte og hatt gjentatte møter med Norad,  men uten å få tildelt offentlig støtte ennå. COF anser selv å innfri alle målbare og kravsatte kriterier,  med berømmelse både fra revisor og Norad for å ha solide kvalitetsrutiner. Noe også de detaljerte og hyppige (månedlige) rapportdokumentasjonene og resultat av fattigdomsutvikling viser.  Avslagene tolkes istedet å ha politisk begrunnelse.  COFs arbeid for målbar fattigdomsutvikling som også innfrir de fleste av FNs Tusenårsmål, faller utenfor de satsingsomåder som norsk bistandspolitikk har valgt å prioritere støtte til (miljø, fornybar energi, nasjonsbygging).

 

COF innfrir også krav til godkjent som medlem av Innsamlingskontrollen,  bistandsbransjens kvalitetsstempel på at vi innfrir deres sterke krav til regnskapsføring,  og til åpenhet, troverdighet og seriøsitet.  COF er også medlem i Frivillighetsregisteret.

 

Om vi senere oppnår offentlig støtte,  vil vi oppdatere våre nettsider om dette.  Også ifht eventuelt berettiget skattefradrag som er omtalt under spørsmålet «Gir mitt bidrag skattefritak?»