Historien bak

Når man blir kjent med menneskene bak fattigsdoms-statistikkene, får man et langt mer personlig forhold til bistandsarbeid. Initiativtaker og grunder av Chains of Friendship forteller historien som førte til at  «å VILLE gjøre noe» –  ble til «å KUNNE gjøre noe».

Det første møtet

Mitt møte med Afrika i 2001 skjedde i forbindelse med besøk til et fadderbarn. Ville gjerne bo i landsbyen en uke slik at jeg kunne bli litt kjent med deres hverdagsliv. Selv om dette ikke er vanlig ble søknad innvilget som et unntak. Et besøk som fikk en helt ny livsdimmensjon inn i mitt liv, og som garantert skapte håp for mange av de jeg møtte. Et håp om at «noen der ute» ville se dem, og delta sammen med dem mot en en bedre fremtid. Et håp om at flere ville komme og besøke dem, og at de kunne få noen å dele sine idèer med.

 

Entusiasmen 

Full av pågangsmot og sterkt engasjement ville jeg umiddelbart bidra med mer da jeg kom hjem. Men det er ikke så lett. Om man vil melde seg til etablerte organisasjoner for å jobbe utenlands en tid, er det små sjanser dersom man ikke har jobbet ute før! Eller er spesialist innen helse og infrastruktur. Mens andre organisasjoner har strenge restriksjoner for å begrense direkte kontakt med lokalbefolkningen det samarbeides med. Sikkert med gode grunner for å ivareta likhetsprinsipp og sikkerhet. Men svært dempende på motivasjon og muligheter for engasjerte mennesker å få slippe til. Et engasjement som kunne kommet mange medmennesker tilgode.

 

Det nytter med èn utstrakt hånd 

Med årlige besøk på privat initiativ og løpende kontakt med landsbyen, har jeg sett hvor store endringer enkeltpersoner også kan bidra med. I langt mer direkte involvering enn gjennom en giro. Det er et hav av oppgaver som skal løses, og et hav av mennesker som sliter langt mer enn vi kan forestille oss. Den største betydningen med å skape kontakt mennesker imellom, er håpet om at livet er på vei til å endre seg!

Når èn person med engasjement kan skape så mye forandring og ikke minst motivasjon hos medmennesker som sliter i håpløshet, hva kan vi ikke da klare om mange flere gjør det samme. Vi må bare tilrettelegge for å gjøre det mulig, og sette det i system.

 

Mange hender i kjede av samarbeid 

Det er her vår kompetanse og profesjonelle side kommer til nytte. Med solid erfaring fra næringslivet i både nyetablering og omstillingsprosesser, multiprosjektledelse og internasjonal forretningsutvikling skulle det også danne solid grunnlag for å omsette dette i bistandsarbeid. Med bakgrunn også fra ledelse- og organisasjonsutvikling vil vi ha enda mer kunnskap å dele. FNs erfaringsrapporter viser også et stort behov for kapasitetsbygging (ovenstående kunnskaper) i de lokale bistandsområder. For å sikre bedre resultatutvikling fremover, og for å sikre en bedre styring mot bærekraftig videreutvikling på egenhånd.

Det er mange med slik kompetanse i Norge. Noen av dem med ønske om å bruke sine kunnskaper i en større sammenheng. Styret i COF representerer en slik sammensetning. Gjennom Chains of Friendship vil vi sammen kunne gjøre COF visjonen mulig.

 

Penger er startmiddelet – kunnskap er redskap for realisering

Bistand har alltid vært et spørsmål om penger. Både muligheter og risiko. Chains of Friendship vil synliggjøre både muligheter og risiko i langt mer konkret grad. Både for bistandsytere i Nord og for prosjektdistrikt i Sør. Med hovedvekt på mikrokredittlån, kan tildelte bistandsmidler brukes om igjen år etter år, mot en selvbærende finanisell utvikling. Under «Hvordan jobber vi» vil du se hvordan dette er mulig.

 

Se menneskene – i gjensidig respekt  

Bistandsarbeid handler ikke kun om organisering og penger. Det handler like mye om menneskelige hensyn og respekt for de tradisjoner et samfunn har utviklet over lang tid. Mine opphold i en afrikansk landby der jeg har levd på deres premisser, har lært meg mye om deres daglige liv. Om deres syn på tilværelsen og hvordan de finner utrolige løsninger på sine daglige utfordringer. Ved å bygge opp vennskap med mennesker i et bistandsområde bygger man også opp gjensidig tillit og en måte å samarbeide på. Et samarbeid bygget på dialog og tverrkulturell kunnskap etterhvert.

 

La folk slippe til – det er der kraften til suksess ligger

Med et kjent motto «Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe» vil Chains of Friendship satse på «noe» vi kan ha de beste forutsetninger til å lykkes med; Med segmentering på inntektsskapende virksomhet og tilhørende forusetninger, med selvbærende finans- og organisasjonsutvikling som understøtter dette. For andre behov i et bistandsdistrikt vil vi selvsagt samarbeide med andre organisasjoner som vinkler sin hovedinnsats på andre områder. I et felles partnerskap som alle vil ha nytte av.

Vår visjon er å la langt flere mennesker i Nord og Sør få muligheter til å utvikle og nyttiggjøre seg sine kunnskaper – sammen. Og la langt flere få del i den glede og berikelse et slikt vennskap kan utvikle seg til. Vil garantert forandre livet og innstilling til verden for mange mennesker – både i Nord og Sør.

Det er hverdagsmennesker som kan skape forandringer i verden. La oss bringe mennesker sammen, i et mangfold av felles innsats.


Chains of Friendship – vil knytte verden nærmere i samarbeid og vennskap