Hva tjener dere på dette?

Ingenting i hverken penger eller payback til giverne.

Tvert imot bidrar vi med frivillig innsats og tildels også dekker vi lokale kostnader.  Men vi vil få verdier av langt større dimmensjoner;  Å bidra til at andre mennesker får et verdig liv  og  skape større forståelse mellom folkeslag på den samme kloden.

Der andre organisasjoner investerer i mikrofinans for å få payback når det i fremtiden kan gi lønnsom avkastning i utlånsbankene,  er ikke innenfor de etiske rammer i Chains of Friendship.  Heller ikke der kommersielle organisasjoner deler ut midler til mikrofinans, og får payback i form av bilder av fattige mennesker for å bruke dem i reklame for sitt merke i Vesten.

I Chains of Friendship vil vi gi,  fordi vi har råd til å dele med andre som er dårligere stilt.  Under forretningsmessige kriterier, og selvutviklende administrasjons-forvaltning.   Der renteinntekter vil gå tilbake til utlånsforvaltning lokalt,  og demme opp for inflasjon i en senere selvbærende samfunnsøkonomi.