Hvor mye bidrag kommer egentlig frem?

De bidrag som kommer inn fra ett lokalsamfunn i Norge vil tilnærmet gå uavkortet til det lokalsamfunnet de har inngått samarbeidsavtale med.  Fra vår samarbeidsbank i Norge, til en lokal sparebank det er inngått avtale med lokalt.  En bank som har erfaring og kontrollsystem med Mikrofinans.

Overføringer styres og følges opp fortløpende av leder for hvert lokaldistrikt i Norge (kun Bergensområdet i starten).  Og administreres lokalt i utviklingsdistriktet etter avtalte rutiner og fullmakter.  Kostnader til administrasjon i Norge løses ved primært sponsrede midler utenom det som samles inn, og arbeidsinnsats utføres som frivillig men forpliktene dugnad så lenge det er mulig.  Se detaljer under «Slik jobber vi».    Resultat vil bli publisert for hvert prosjektdistrikt under «Prosjektnytt».

Chains of Friendship er også medlem av Innsamlingskontrollen. Et kvalitetsstempel som viser at vi innfrir strenge krav til regnskapsførsel og ekstern kontroll,  og til åpenhet og troverdighet.  Den norske revisjonen foretar også fjernrevisjon av mikrolånforvaltningen lokalt,  ihht godkjente internkontroll rutiner.  All regnskapsføring og utvikling rapporteres til de lovpålagte myndigheter i Norge, underlagt offentlig innsyn.