Kvalitetsstempel

Vi er blitt godkjent av Innsamlingskontrollen,  bistandsorganisasjonenes kvalitetsstempel!  Med dette innfrir vi strenge krav til regnskapsføring og ekstern kontroll, til åpenhet og troverdighet.  Og at midler brukes til formålets hensikt.

 


Internkontroll og etikk

I tillegg til de regnskapskrav vi hittil har innfridd og rapportert til Enhetsregisteret i Brønnøysund,  har vi nå innfridd ytterligere krav fra Innsamlingsregisteret.   Der regnskap for de 3 år vi har vært i drift,  også er omsatt for å synliggjøre at hovedvekten av midler benyttes til det formål som er vedtatt og informert til publikum.  Våre rutiner som beskriver internkontroll i alle ledd,  og våre etiske retningslinjer er også kvalitetskontrollert og godkjent.

 

 

Kvalitet – troverdighet – resultat