Likestilling gir utvikling

Et utsagn fra Verdensbanken i forbindelse med publiseringe av den årlige World Development Report nylig.  Et utsagn vi også ser resultatene av i vårt arbeid, og i tråd med vårt utviklingsprogram.

Hva rapporten viser

«Ved å fjerne hinder som stenger kvinner ute fra arbeidsmarkedet kan verdiskapning økes kraftig i mange land.» siterer Aftenposten i en artikkel.   Kvinner i fattige land diskrimineres når det gjelder utdannelse, økonomiske muligheter og rettigheter.  Ved å gi kvinner mer økonomisk makt på hjemmeplan, viser resultatene at det satses mer på familien, barnas skolegang og  forebyggende helse.  På det sosiale plan viser forskning at kvotering av kvinner inn i lokalpolitikken øker satsing på velferdsgoder som fremmer samfunnsutvikling og reduserer korrupsjon.

 

Hva er bakgrunnen i Mbengwi distriktet

Som i alle afrikanske land er det også i Kamerun en patriarkisk maktdominans, også på familienivå.  Almen skole for afrikanske barn ble først utbredt når koloniseringen ble avviklet i 1960.  På den tiden var det primært gutter/unge menn som fikk gå på skole, så de fleste kvinner som er i voksen alder idag er analfabeter.  Idag er det like utbredt for jenter som gutter å gå på skole. Men når barna begynner på videregående skole og familien må prioritere hvem av barna de har råd å betale skolepenger for,  er det fortsatt guttene som prioriteres.  Kvinnene arbeider med dyrking av mat til familiens forbruk, uten at det gir noe særlig kontanter i omløp. Mens menn er gjerne de som tar jobboppdrag som de kan få betalt noen kroner for.

 

Hva skjer i Mbengwi idag

Vårt COF-program som gir mulighet for primært kvinner å bygge sin egen inntekt ved hjelp av mikrolån,  har vist at dette gradvis bedrer hele familiens levekår.  Se RESULTAT under menyen til venstre.  At vi også har latt menn (inntil 30%) ta del i de samme mulighetene, er et ledd i anbefalinger til «Do no harm»-hensyn  for å unngå konfliktsituasjoner i et lokalsamfunn.  En viss balansegang har vist positiv utvikling og samarbeid lokalt.  Andre internasjonale rapporter har også vist at kvinner som bidrar til å bedre familiens økonomi og levekår, får en høyere anerkjennelse også av deres menn.  Noe vi også ser utviklingen av blant de som deltar i COF-programmet.

 

Hvilken utvikling gir det for kvinnenes likestilling

Vårt mikrolånprogram er organisert gjennom lånegrupper.  Med kvinner i de fleste ledende roller øker de sin kompetanse i å organisere  og drive en effektiv økonomiforvaltning,  gjennom det samarbeid de gjør i gruppene og gjennom den opplæring COF bidrar til.   Dette gir dem en økende mestringstrygghet , og suksessen de oppnår via sin inntektsutvikling gir dem økende selvtillit til å ville strekke seg enda lenger i sin egenutvikling.  De er ikke lenger underlegen, men overtar styringen av familieøkonomien og familiens fattigdomsreduksjon.

 

Gruppene har startet et fellesforum der representanter for alle lånegruppene møtes en gang i måneden for å utveksle erfaringer, tilføre ny kunnskap, foreta beslutninger og iverksette tiltak på vegne av fellesskapet i lokalsamfunnet.  De har selv valgt en styringsgruppe for dette fellesforum,  der det er en kvinne som er øverste leder og ellers godt overrepresentert av kvinner.  Gjennom dette forum får de utviklet kunnskaper og ferdigheter som skal til for å påvirke fellesbehov i lokalsamfunnet, og får delta i beslutninger og ansvar som berører lokalsamfunnets utvikling.  En viktig plattform for å få kvinner med også i lokalpolitiske fora,  etterhvert som samfunnet modnes for dette.

 

Vi gratulerer samtidig 3 modige afrikanske kvinner fra Liberia og Jemen som nettopp er gitt årets Nobel Fredspris for sitt arbeid for kvinners likestilling og rettigheter.  Vi har stor tro på at kvinner vil utgjøre en vesentlig faktor for å skape forandring i den ubalanse som finnes i verden.

 

 

Suksess gir anerkjennelse og respekt.  Kunnskap gir makt.

Kvinnenes vei til likestilling > Samfunnets utvikling