Mikrolån

Små lån til fattige som ikke ville fått lån i tradisjonelle banker eller låneinstitusjoner.  Utlånsmidler som kan brukes om igjen år etter år.

Ansees som den mest vellykkede måte å bidra med hjelp til selvhjelp i fattige land. Mens «veldedighets-kulturen» vil være et evighetsbidrag, vil mikrolån bidra til en varig vei ut av fattigdom for verdens 5,2 milliarder som lever under fattigdomsgrensen (referanse i 2008).

 

Chains of Friendship mikrolånprogram

COF mikrolån gis kun til registrerte samarbeidsgrupper med solidarisk ansvar, som en investering i inntektsgenererende aktiviteter. Gruppens lån fordeles pr.deltaker ihht mestrings- og realiseringsevne. De fleste grupper har også et fellesprosjekt som sikkerhet for hele gruppens suksessoppnåelse.

COF mikrolån har en nedbetalingstid på ett år. Det er vanlig å ta nye lån gjentatte ganger for å utvide finansieringen av sine inntektsprosjekt. På lengre sikt er det et mål å gjøre låntakerne uavhengig av COF mikrolån, men istedet bli istand til å ta ordinære banklån når de har bygget opp en viss økonomi. På den måten frigjør de den samme COF utlånskapital til helt nye mikrolåntakere,  i en gjenbrukseffekt for generasjoner i sitt lokalsamfunn.

Forberedelser til en slik frigjøring, se Mikrosparing.

Chains of Friendship forvaltning av mikrolån i lokalsamfunnet er med i revisjonen av våre totale resultatregnskap.  COF er også registrert i Innsamlingsregisteret, og dermed godkjent ihht Innsamlingskontrollens kvalitetskontroll.  Der vi innfrir strenge krav til regnskapsførsel og ekstern kontroll,  og til åpenhet og troverdighet.  Mikrofinans utgjør en sikker økonomiforvaltning, med minimal korrupsjonsrisiko.

En artikkel under «AKTUELT/Mikrofinans i praksis» som ble publisert i vår oppstart i 2008 er fortsatt aktuell for å beskrive hva som skjer når mikrolån skal etableres. Men i et mye større omfang idag – se RESULTAT.

Internasjonal metode 

Grameen Bank som ansees som rollemodell for Mikrofinans, har gitt 7 millioner lånetakere sjansen til slike lån. Med 98,49% tilbakebetalingssuksess, som kan lånes ut om og om igjen i et selvbærende finanssystem. Uten tilførsel av nye sponsormidler, når de først har kommet over på en selvbærende økonomi. Noe som innebærer et forretningsmessig rentenivå, tilpasset de lokale forhold. 58% av familiene har kommet seg over fattigdomsgrensen ved en slik hjelp til selvhjelp. Og mange flere har bedret sine levekår selv om de ikke har nådd alle de definerte kriterier for fattigdomsbekjempelse. For definisjon av Mikrolån, se http://www.grameen-info.org/bank/WhatisMicrocredit.htm

 

Idag har det internasjonale samfunn sett verdien i en slik modell og mange land og organisasjoner har i gang program som støtter dette. Selv om tradisjonelle giverprogram fortsatt har mest fokus hos de fleste større og etablerte NGO organisasjoner.

 

Mikrolån som investeringskapital – gir hjelp til selvhjelp