Tilbakefall og ny innsats

Til tross for dramatisk tilbakeslag etter svineepidemien sist sommer,  satser de håpefullt videre på den inntekstkilde som tross alt gir den  beste gevinst så langt.  Men har lært å satse på flere kilder.

 

Epidemi og tap

Som omtalt i artikkel nedenfor «Tilbakeslag og risiko» var hele distriktet og langt ut over landegrensene rammet av en svineepidemi.  Mens det sto på gjorde de alt for å redusere omfanget,  men dessverre mistet svært mange av låntakerne og alle andre i distriktet sine hardt opparbeidede avlsdyr.  Mens noen har vært heldig og klart å beholde ungdyr som de nå bygger opp en ny stamme av.   Noen få steder var ikke rammet i det hele tatt,  steder som stort sett var langt unna alle andre.  Et signal som kanskje kan bedre sikkerhet til isolasjon neste gang de blir rammet av et utbrudd.   Siden det ikke er snakk om hvis,  men om når det rammer neste gang.    Det pleier å inntreffe med noen års mellomrom,  men denne gang hevdet de at de hadde vært verre rammet enn det de kunne huske.   Et tilbakeslag som rammet mer enn vi kan fatte,  men som de satser ufortrødendent videre på.

 

Kan omfang reduseres

Innen en epidemi  rammer distriktet,  hører de gjerne om at det er inntruffet andre steder i landet.  Under vårt besøk tok vi derfor opp spørsmålet om de da kan starte slakting i full skala innen epidemien rammer deres distrikt.  Slik at de ihvertfall kan få dekke noe av sin investering ved salg av kjøtt,  dersom autorisert veterinær har godkjent bestanden som fortsatt frisk.  Dette er noe de derfor skal undersøke nærmere for å bli mer forberedt neste gang.  En problemstilling ved slik slakting er at svinekjøtt er noe de selger til byene og ikke noe de spiser lokalt (det har de heller ikke råd til).  Utfordringen vil da være behov for å bygge et fryselager lokalt.  Et lager som isåfall også kan brukes til mye annet av deres markedsutvikling,  og gjøre dem mindre avhengig av tilreisende forhandlere.  Et slikt fryselager kan dermed bli et fremtidig prosjekt,  som vil underbygge den lokale inntektsutvikling ihht vår program.

 

Ifølge lokale kilder var det ingen vaksine som kunne stoppet epidemien.  Men vi har fortsatt ikke gitt opp spørsmålet om vaksinering i forkant kunne gitt bedre vern.  Så vi vil fortsatt drive undersøkelser på dette både lokalt og via internasjonale kilder.  I håp om at bedre forebyggelse kan redusere så store tilbakeslag i fremtiden.