Utvidet distrikt

Etterhvert som vi utvider den geografiske radius til stadig nye landsbyer og lånegrupper, er det også behov for å utvide vårt samarbeid med lokale banker de kan betjene sine mikrolån i.

Utvidelse av vår geografiske spredning

Banksjef i Njah-EtuRyktet om COF’s program sprer seg nå i stadig større omfang. Vi har i lengre tid fått forespørsler fra landsbyer som ligger langt unna det kjerneområdet vi hittil har virket i, men fortsatt innenfor definert prosjektområde for Meta folket.

Våre COF ansatte har besøkt landsbyene og holdt orientering om vårt program, og representanter har blitt invitert til COF’s månedelige fellesmøter for at de skulle få innblikk i hvordan vi deler kunnskap og erfaringer. Det er stor interesse hos folkene i disse fjerne landbyer til å også å ville delta i samme mulighet ut av fattigdomsutfordringene. Begrensingene hittil har vært at det ville bli for tungvint for de å bruke vår eksisterende samarbeidsbank, siden avstand og ikke minst «veiene» dit er en kraftig utfordring.

 

Ny samarbeidsbank i Njah-Etu

Det finnes en liten lokal sparebank (Credit Union) i dette området i landsbyen Njah-Etu, under samme konsernet CamCCul som vår eksisterende samarbeidsbank i landsbyen Njindom. De har derfor samme banksystem, og de har samme swifftforbindelse for overføring av pengetransaksjoner fra Norge.

De har imidlertid ikke elektrisitet eller mobilnett tilgang ute i disse trange sidedalene. Men de har gode rutiner for manuelle føringer, under samme revisjon som de øvrige lokalbanker. I tillegg har de en filial i «kommunesenteret» i Mbengwi, der de kan benytte Internett. Den kvinnelige banksjefen på bildet over har solid økonomisk bakgrunn og erfaring fra bankvirksomhet.

 

Avtale og drift

Lokalbank Njah-EtuUnder vårt besøk i februar 2012 tegnet vi formell samarbeidsavtale med lokalbanken Credit Union i Njah-Etu, signert av banksjefen og bankens styreformann. I avtalen er det tydelig definert hvilke ansvar og oppgaver den enkelte part har.

Det er opprettet en egen COF-konto i lokalbanken, som vi vil overføre penger til så snart de er tilgjengelig og besluttet av COF-styret i Norge. Fra denne konto vil banken dele ut COF mikrolån til grupper i område som søker slike lån. Under samme kriterier og betingelser vi ellers har innført. Gruppenes tilbaketaling innbetales tilbake til den samme COF-konto, til kontinuerlig gjenbruk i samme område. Hver måned skal banken sende kontoutskrift og forhåndsdefinert rapport over lånegruppenes betalingsstatus. For etterkontroll og revisjon i Norge. Våre lokale COF-ansatte vil følge opp det løpende samarbeidet, og være til støtte for lokalbanken slik at man får innført de samme vellykkede rutiner.

 

Utkantlandsbyene er klar – nå mangler bare utlånskapitalen

Trenger fortsatt flere sponsorer!