Hvem er vi – og hva gjør vi

Hjelp til selvhjelp, der fattige i Kamerun kan arbeide seg ut av fattigdom ved egen innsats. COF bidrar med Mikrolån som investeringskapital til næringsutvikling. De utvikler sin egen inntekt og uavhengighet.

Hvem er vi

COF er en bistandsorganisasjon og registrert stiftelse med base i Bergen, som drives av en håndfull frivillige. Siden starten i 2008 har 982 familier (pr.31.12.2016) i Kamerun blitt hjulpet på en varig vei ut av fattigdom. Med direkte samarbeid og gode kontrollrutiner kan all tildelt Mikrolånkapital gjenbrukes kontinuerlig – hittil uten en krone i tap.  COF revideres av PWC og også underlagt Innsamlingskontrollens ekstra garanti «Trygghet for ditt bidrag».


Hvor jobber vi

Prosjektområdet er et landbygdområde kalt Mbengwi i nord-vest Kamerun.  Definert som lokalsamfunnet til et stammeområde kalt Meta,  med ca. 80.000 innbyggere fordelt på 32 landsbyer. Prioritering av kvinner, og gjennom dem hele familier.

 

Investeringskapital

Mor og barn

Med tilgang til investeringskapital i form av Mikrolån,  kan fattige uten vanlig bankkredittverdighet investere i virksomhet som kan gi egen inntektsutvikling.  Av COFs innsamlede midler overføres minst 70% til Mikrolån formål.

En utlånskapital som tilbakebetales hittil uten mislighold, og kan gjenbrukes kontinuerlig til stadig nye låntakere. Med stabil inflasjon og valutaverdi (følger  Euro),  og lånerenter på COFs lokale Mikrolånkonto, beholdes samme markedsverdi av utlånskapitalen. En kapital som vil være varig tilgjengelig for lokalsamfunnet i uoverskuelig fremtid.

Mikrolån gis kun til registrerte og godkjente COF-grupper, som står solidarisk ansvarlig for gruppens låneforpliktelse og suksessoppnåelse.

Øvrige bistandsmidler går til enkeltprosjekt som støtter opp om lokal næringsutvikling, og kommer fellesskapet tilgode.

 


Næringsutvikling

Tomatfarm

Lånekapital investeres kun til inntektsbringende virksomhet. Kvinner er prioritert (minst 70%), og deres hovedvekt på landbruk, husdyr, og handelsvirksomhet av dette. Tradisjonelt dyrket kun for eget daglig konsum. Med investeringskapital og kunnskapsutvikling kan virksom-heten økes til å gi salgsgevinst og mer forutsigbar inntekt.

Med kort nedbetalingstid og gjentagelse av stadig nye økende lånebeløp, kan de øke sine investeringer i takt med den mestringstrygghet den individuelle låntaker er bekvem med. Andel menn og unge investerer gjerne i håndverksvirksomhet, transport, og ulike typer handel. Eget COF kunnskapsforum avholdes hver måned, for å dele erfaringer og spre nye kunnskaper.

Gruppenes Mikrolån fordeles pr. individ innen gruppen. I tillegg har gruppen èn felles virksomhet,  som garanti for å redusere risiko og sikre hele gruppens suksess.  Gir som oftest en kjærkommen ekstrainntekt, eller kan investeres i et felles løft som kommer hele gruppen tilgode. Er grunnlag for mye av den suksess de oppnår.

 

Inntektsutvikling og fattigdomsutvikling

Fra naturalhusholdning og manglende tilgang til kontanter, vil økende inntekt gi muligheter for å gradvis øke hele familiens levekår. Skolepenger for å få alle barna på skole prioriteres høyest. Økende matproduksjon gir sikring av nok mat, og mer næringsrik mat. Forbedring av de sanitære forhold og boligens standard gir grunnlag for bedre helseforhold.

Mulighet for å kunne betale for lege og sykehusopphold, gir flere fødende, alvorlig syke og skadede mulighet til å benytte eksisterende tilbud. Vil redusere barne- og barseldødelighet, at folk dør av elementære kurèrbare sykdommer, og at skadede ikke forblir invalidisert for resten av livet. Utviklingen kan følges under «Resultat».

 

 

Å arbeide seg ut av fattigdom ved egen innsats gir stolthet og uavhengighet!