Stiftelsen

Chains of Friendship (COF) er en stiftelse og registrert i Brønnøysund under Enhetsregisteret og Stiftelsesregisteret, underlagt offentlige krav til kontroll og rapportering. COF er også registrert i Frivillighetsregisteret og Innsamlingsregisteret. Godkjent av Innsamlingskontrollen som gir trygghet for ditt bidrag.

Chains of Friendship

Organisasjonsnummer 992 299 193
Hovedkontor Bergen

Postboks 41
5318 Strusshamn
Kontonummer 3208.20.42503

 

Styret og daglig leder arbeider vederlagsfritt og har bred kompetanse fra næringslivet i Bergen.

 

Daglig leder – Sidsel Lundebø                                                                                                                  Grunder og skaper av Chains of Friendship-modellen. Har mangeårig erfaring fra prosjektområdet i Kamerun der stiftelsen har sitt program. Utdanning innen ledelse, IT, markedsføring, organisasjonsutvikling og internasjonal prosjektledelse. Lang ledererfaring innen organisasjons.- og forretningsutvikling, utvikling av kvalitetssystemer og banksikkerhet, prosjektledelse og prosjektmodellutvikling. Styreerfaring fra flere organisasjoner og frivillige verv innen flyktningearbeid.

 

Styret

Styreleder – Kjersti Haukeland Eiken 

Salgs- og markedssjef i Grønneviken. Tidligere Business Develop Manager i CapGemini. Erfaring innen lederutvikling, strategi og rådgiving. Drevet ledernettverk, og kurs/foredragsholder i kommunikasjon og ledelse i privat og offentlig sektor.

 

Nestleder –  Reidun Dalland

Markedssjef i Aanderaa Data Instruments. Lang ledererfaring og solid bakgrunn innen markedsføring, kommunikasjon og merkevarebygging. Bred internasjonal erfaring.

 

Styremedlem – Bente Ingeborg Øyhovden

Banksjef for privatmarkedet i Sparebank 1 SR-bank i Bergen. Solid bransjeerfaring som leder, bedrifts- og privatrådgiver. Sensor i bankenes autorisasjonsordning. Erfaring fra frivillig arbeid i Røde Kors, leksehjelpen.

 

Styremedlem – Mona Lavik Sletten

Daglig leder/partner i Bemanningsbyraaet Bergen. Solid bransjeerfaring innen rekruttering, personalutleie, salg og ledelse.

 

Styremedlem – Gudrun Jebsen

Partner i Eminent People. Utdannet innen IT, økonomi og ledelse. Erfaring som grunder, forretningsutvikling, ledelse, IT, konsulent- og rekrutteringsbransjen. Styreerfaring fra flere organisasjoner.

 

Styremedlem – Trude Torset  

Daglig leder av Elixia, Kokstad. Lang erfaring innen ledelse, salg, markedsføring og merkevarebygging.

 

 

 

Revisjon:                                                                                                                                        Statsautorisert revisor                                                                                                                                            Jan Roger Hånes                                                                                                                                                   PricewaterhouseCoopers AS                                                                                                                             Postboks 3984 Dreggen                                                                                                                                         5835 Bergen

 

Regnskap:                                                                                                                                                  Kemax Økonomi Regnskap AS                                                                                                                            Seiersbjerget 17                                                                                                                                              5022 Bergen