Virksomheten

Chains of Friendship er en ny type bistandsorganisasjon som vil knytte bistandsytere og prosjektdistrikt i nærmere kontakt.  Med mikrofinans og næringsutvikling som virkemiddel.

Vår visjon er å endre vår distanserte tilskuerrolle til å bli en folkebevegelse av engasjerte bistandsmedarbeidere, i direkte samarbeid lokalsamfunn imellom.

Satsingsområdet er nærings- og inntektsgenererende utvikling, med Mikrofinans som virkemiddel. Den utviklingsform som har gitt størst suksess i fattigdoms-bekjempelse, og der de samme bistandsmidlene kan brukes om igjen til stadig nye låntakere. Vi satser på sterke kvinner som kan og vil, og som vil gi hele familien en mulighet til å komme seg ut av fattigdom og uverdige levekår.

Bistand har hittil stort sett vært rettet mot å bygge infrastruktur. Vår satsing vil gi lokalbefolkningen mulighet til å bygge opp sin egen økonomi og inntekstgrunnlag, slik at de også kan få råd til å benytte seg av de helse- og skoletilbud som bygges av andre bistandsorganisasjoner.

Mikrofinans er hjelp til selvhjelp i en selvbærende videreutvikling. Vi gir startmuligheten – de gjør jobben.